delyan[1]

Делян Василев

Администратор

Делян Василев е управител в компютърна фирма. Завършил е образование в сферата на микропроцесорната техника, както и в информатика и ИТ. Участвал е ИТ състезания и олимпиади, както в подготовката на ученици и дипломанти за защита на дипломни работи.

Персонален уеб сайт