Svetlana[1]

Д-р инж. Светлана Василева-Бояджиева

Преподавател

Светлана Василева е дългогодишен преподавател в областта на ИТ и програмиране. С интереси в:
Системи за управление на разпределени бази от данни;
Имитационно моделиране на процеси и системи;
Приложение на ИТ в обучението.

Курсове които води:

Програмиране на С++

Основи на програмирането

Other Members